Fragment plakatu informacyjnegoGminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe  z terenu gminy Mierzęcice do udziału w „ Jesiennym Konkursie Fotograficznym”.

 

 

Aby wziąć w nim udział należy wykonać od 1 do 5 fotografii w poziomie lub w pionie i dostarczyć przedmiot konkursu do  siedziby GOK w Mierzęcicach w terminie do 31 października 2022r. wraz z załączoną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu). Co istotne- fotografie powinny opierać się na tematyce jesieni w gminie Mierzęcice i zgodnie z regulaminem konkursu muszą być dostarczone do Organizatora w formie papierowej w formacie A5 (15x21cm), jak również na nośniku (płyta CD/DVD)

Jury oceni dzieła w czterech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas I-III;
  • uczniowie klas IV-VI;
  • uczniowie klas VII-VIII
  • osoby dorosłe.

Zgłoszone prace powinny zostać opisane na odwrocie  w lewym, dolnym rogu. W tym miejscu należy wpisać: tytuł konkursu, opis lokalizacji zdjęcia, imię, nazwisko, adres i telefon autora zdjęcia oraz kategorię wiekową według regulaminu.

Płyta powinna zostać umieszczona w kopercie i opisana powyższymi informacjami dot. autora.

Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród głównych za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii konkursowej.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych nagrodach w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia twórczej rywalizacji.

Zapraszamy do udziału!

 

Do pobrania:

Plakat informacyjny Jesiennego Konkursu Plastycznego