Miniaturka artykułu - zdjęcie przedstawiające dzieci śpiewające na sceniePieśni patriotyczne towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom naszej historii. Krzewiły ducha polskości, wskrzeszały pamięć o dawnych bohaterach, w czasach klęsk przypominały o zwycięskich bitwach, często zagrzewały do walki, bywały też modlitwą. Treść pieśni wyraża uczucia, które towarzyszyły naszym rodakom podczas dramatycznych momentów wojen i walki o wolność i niepodległość. W takich czasach ludzie potrzebowali pociechy i motywacji, a właśnie to dawało im wspólne śpiewanie pieśni. Dziś wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych jest wyrazem hołdu i szacunku oddanego bohaterom tamtych czasów.

 

Późnym popołudniem 14 listopada 2022r. we wnętrzach Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach wraz ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowały „Wieczór Pieśni Patriotycznych”. Data organizacji tego wydarzenia nie była przypadkowa, bowiem nawiązywała do Narodowego Święta Niepodległości, które obchodzone było zaledwie 3 dni wcześniej i stanowiła kontynuację jego gminnych obchodów. W spotkaniu uczestniczył wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, przewodnicząca Rady Gminy Monika Dyraga wraz z radnymi, zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Jako, że najważniejszą polską pieśnią patriotyczną jest nasz hymn narodowy, wydarzenie rozpoczęło wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Uroczystość prowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, którzy nie tylko recytowali niezwykle wzruszające wiersze patriotyczne, ale także zachęcali uczestników do wspólnego śpiewania. Warto w tym miejscu dodać, że wszyscy obecni otrzymali od organizatorów śpiewniki, co z pewnością przyczyniło się do tego, że większa ilość mieszkańców przyłączyła się do wspólnego, patriotycznego muzykowania. Wśród wyśpiewanych wspólnie utworów znalazły się takie pozycje muzyczne jak: „ Ostatni mazur”. „ O mój rozmarynie”, „Ułani”, „Wojenko, wojenko” oraz „ Rota”.

Słowa podziękowania za przygotowanie uczniów do tego patriotycznego wydarzenia należy skierować w stronę nauczycieli: Pani Barbary Gryczki oraz Katarzyny Kobiałki, które włożyły wiele trudu i zaangażowania w te działania.

„Wieczór Pieśni Patriotycznych” upłynął w miłej atmosferze i duchu patriotyzmu, zjednoczył pokolenia i był swoistą manifestacją naszej wspólnoty lokalnej i tożsamości narodowej. Spotkanie to pozwoliło nam radośnie uczcić 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.

 

Zdjęcie przedstawiające fragment przemowy Pani Małgorzaty Bijak Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II, Pani Pauliny Niegowskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 1 w Mierzęcicach oraz Pani Karoliny Dymarskiej Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach

Zdjęcie przedstawiające dzieci śpiewające na scenie

Zdjęcie przedstawiające dzieci śpiewające na scenie

zdjęcie przedstawiające ujęcie widowni na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach

Zdjęcie przedstawiające dzieci śpiewające na scenie

Zdjęcie przedstawiające dzieci śpiewające na scenie

zdjęcie przedstawiające dzieci śpiewające na scenie