Miniatura - logo artykułuPrzestawiamy obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw w Mierzęcicach przy ul. Gminnej na działkach o nr geodezyjnych: 945/17,3090/3,3090/4.

 

 

Do pobrania: