Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00 w Filii Bibliotecznej w Mierzęcicach Osiedle odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Mierzęcice Osiedle.

 


Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
  6. Omówienie zmian w zakresie przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego na rok 2020 i podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego na rok 2020.
  7. Omówienie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczeniu środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2021.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie zebrania.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.Sołtys i Rada Sołecka