Miniatura - logo artykułuW związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, w trosce o zdrowie pracowników i mieszkańców od 27.10.2020r. do odwołania wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Urzędu Gminy i obsługi interesantów:

 

 

  • ograniczenie swobodnego poruszania się po budynku Urzędu osób innych niż pracownicy;
  • załatwianie spraw i obsługa informacyjna odbywa się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, e-PUAP, bądź telefonicznie;
  • bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu dopuszcza się wyłącznie w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia mieszkańcom pomocy, oraz w których obecność interesanta jest wymagana prawem, w tym celu należy wcześniej uzgodnić termin telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z właściwym pracownikiem merytorycznym.


Numery telefonów:

  • (32) 288 79 00
  • (32) 288 78 72
  • (32) 288 70 55
  • (32) 381 15 00


UWAGA! Klienci będą przyjmowani pojedynczo! Obowiązują maseczki ochronne i rękawiczki.
W ważnej i pilnej sprawie, pismo za potwierdzeniem odbioru, można złożyć w Sekretariacie Urzędu - kontakt telefoniczny na nr tel. 504 264 260