Miniatura - logo artykułuWójt Gminy Mierzęcice zawiadamia strony postępowania, że sprawa z wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, złożonego w dniu 19.10.2020 r. (uzupełnionego w dniu 23.11.2020 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_G na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 256, obręb ew. Toporowice” (Toporowice ul. Źródlana), nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie.

 

 

Do pobrania: