Logo artykułu - recyklingJury dokonało wyboru najciekawszych prac, kierując się walorami plastycznymi, estetyką wykonania oraz zastosowaniem różnorodnych technik i materiałów, a także ciekawym ujęciem tematu.

 

Logotypy projektu "Tylko krok do PSZOK"

 

Na konkurs nadesłano łącznie 56 prac w czterech kategoriach wiekowych:

I kategoria - dzieci w wieku przedszkolnym - 41 szt.;

II kategoria - uczniowie klas I - IV szkoły podstawowej - 13 szt.;

III kategoria - uczniowie klas V - VIII szkoły podstawowej - 1 szt.;

IV kategoria - młodzież do 18 lat - brak;

V kategoria - dorośli powyżej 18 lat - 1 szt.

 

Laureaci w kategorii I:

 1. Maja Hyla,
 2. Hanna Pańta,
 3. Hanna Ostasz.

Laureaci w kategorii II:

 1. Krzysztof Krowicki,
 2. Mateusz Krowicki,
 3. Matylda Łazarczyk.

Laureaci w kategorii III:

 1. Martyna Frączek

Laureaci w kategorii V:

 1. Ewelina Wacławczyk

Jury postanowiło także wyróżnić prace:

 1. Karola Dymarskiego,
 2. Julii Hyli,
 3. Mateusza Knopy,
 4. Natalii Hatlapy,
 5. Amelii Wiaksy.

 

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną nagrodzone upominkami.

Nagrody można odbierać w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95 pok. nr 2.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla Działania 5.2 Gospodarka odpadami, dla Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT.