Miniatura artykułu - zdjęcie przedstawiające moment podpisania umowy pomiędzy Wójtem Gminy Mierzęcice Grzegorzem Podlejskim a przedstawicielami firmy PZOM STRACH Została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

 

W dniu 22 grudnia 2020r. została podpisana umowa z firmą PZOM STRACH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Konopiskach na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Mierzęcice. Tym samym została zakończona procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie odbiorcy odpadów komunalnych z ww. nieruchomości.

Zgodnie z zapisami zawartej umowy, która obowiązuje od 1 stycznia 2021r., wykonawca w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych dostarczy Państwu harmonogram odbioru odpadów i worki przeznaczone do segregacji odpadów. Pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w które zostały wyposażone do tej pory Państwa nieruchomości, pozostają bez zmian.

 

Zdjęcie przedstawiające moment podpisania umowy pomiędzy Wójtem Gminy Mierzęcice Grzegorzem Podlejskim a przedstawicielami firmy PZOM STRACH