Miniatura - logo artykułuWojewoda Śląski, na wniosek inwestora – PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 182 od km 16,500 do 33,035 w ramach projektu pt. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” odc. nr 2”.

 

 

Inwestycja przewidziana jest m. in. na działkach położonych w obrębach Boguchwałowice, Mierzęcice oraz Nowa Wieś w Gminie Mierzęcice.

Wobec powyższego, w ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje na każdym etapie postępowania, również po jego zakończeniu.

Sprawę prowadzi Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Do pobrania:

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski