Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 3 lutego 2021 r. do 10 lutego 2021 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2021.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków", stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050.426.2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku.

Wypełniony formularz należy składać do dnia 10 lutego 2021 r. do godziny 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Mierzęcicach ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice (pok. nr 22) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, na stronie internetowej Gminy Mierzęcice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice.


Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 
Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2021,
  2. Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na 2021 rok,
  3. Formularz zgłaszania uwag i wniosków.