Miniatura - logo artykułuWójt Gminy Psary podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn. ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Nowa Wieś - Przeczyce".

 

 

Do pobrania: