Miniatura - logo artykułuOd 15 lutego 2021r. rusza nabór na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice.

 

Wnioski lub karty zgłoszenia dziecka do szkoły, przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole są dostępne na stronach internetowych placówek.

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające prowadzone są w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 0050.428.2021 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 29 stycznia 2021r.

W procesie rekrutacji uwzględniane są kryteria związane z sytuacją rodzinną wskazane w art. 131 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 910 z późn. zm.) oraz kryteria ustalone przez Radę Gminy Mierzęcice w Uchwale Nr XXXI/227/2017 z dnia 29 marca 2017r.

 

Do pobrania: