Miniatura - logo artykułuWójt Gminy Mierzęcice zawiadamia strony postępowania, że sprawa z wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”, nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie.

 

 

Do pobrania: