Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w dniach od 26 lutego 2021 r. do 04 marca 2021 r. prowadzone będą konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice.

 


Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050.438.2021 z dnia 17 lutego 2021r.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul.Wolności 95, 42-460 Mierzęcice została umieszczona informacja o prowadzonych konsultacjach z podaniem miejsca, w którym można zapoznać się z projektem uchwały. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice.

Wypełnione formularze należy składać do dnia 04 marca 2021r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice,
  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice,
  3. Formularz zgłaszania uwag i wniosków.