Logo Gminnej Biblioteki Publicznej w MierzęcicachGminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach została zakwalifikowana do projektu pn. „Cyfrowi eksperci w Podregionie Sosnowieckim”, realizowanego w 2021 roku przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.

 

Owocem projektu będą warsztaty, podczas których pracownicy Biblioteki pod czujnym okiem ekspertów poszerzą swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych w obszarze dziennikarstwa on-line oraz nauki programowania w różnych językach. Co istotne, do udziału w zajęciach tematycznych zaproszone zostaną dzieci i młodzież zamieszkujące naszą gminę.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki udziałowi w projekcie mierzęcicka Biblioteka zostanie doposażona w sprzęt teleinformatyczny tj. tablety, roboty, gry edukacyjne, kamery oraz wszystkie materiały niezbędne do zajęć.

Grafika przedstawiająca logotypy partnerów akcji