Miniatura - logo artykułuWójt Gminy Mierzęcice zawiadamia, że w dniu 26.02.2021 r. została wydana decyzja umarzającą w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_G na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 256, obręb ew. Toporowice” (Toporowice ul. Źródlana).

 

 

Do pobrania: