Miniatura - logo artykułuWójt Gminy Mierzęcice zawiadamia, że na wniosek Inwestora – ART Building Sp. z o.o. S.k. ul. Ołtaszyńska 92C/7, 53-034 Wrocław złożony w dniu 22.02.2021 r. (uzupełniony w dniu 01.03.2021 r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów.

 

 

Do pobrania: