Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 26 lutego 2021 r. do 4 marca 2021 r. do godz. 12:00 przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice.


W wymienionym terminie do Urzędu Gminy Mierzęcice nie wpłynęły od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach żadne uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski