Logo artykułu - miniaturka zdjęcia przedstawiającego moment podpisania umowy.W dniu 10 marca 2021r. Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta Iwona Kłys i Skarbnik Gminy Agnieszka Frączek spotkali się ze Starostą Będzińskim Sebastianem Szaleńcem i Wicestarostą Dariuszem Waluszczykiem, by podpisać umowę w sprawie udzielenia Powiatowi Będzińskiemu pomocy finansowej w kwocie 2.938.298zł na modernizację dróg powiatowych.

 

W ramach umowy modernizowane będą: ul. Jana Pawła II w Boguchwałowicach, ul. Mostowa i ul. Dąbrowska w Toporowicach oraz ul. Aleksandra Zawadzkiego i Strażacka w Nowej Wsi.

Środki na ten cel Gmina Mierzęcice pozyskała w ramach pierwszego i drugiego naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Składając wnioski na modernizację dróg powiatowych w ramach RFIL Gmina kierowała się przede wszystkim koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz poprawą komfortu jazdy. Zarządcą dróg powiatowych jest Powiat Będziński do właściwości którego należy budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg, jednakże bez wsparcia Gminy nie udałoby się zrealizować tych inwestycji.

 

Zdjęcie przedstawiające moment podpisania umowy.

Zdjęcie przedstawiające Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego, Starostę Będzińskiego Sebastiana Szaleńca oraz Wicestarostę Dariusza Waluszczyka.