Miniatura - logo artykułuZawiadomienie z dnia 09 marca 2021 r., informujące strony postępowania, że odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. „Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową SI - węzeł Mierzęcice”, nie mogło być rozpatrzone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.

 

 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 1 czerwca 2021 r.

Do pobrania: