Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Informujemy, że Uchwałą nr XXXIII/262/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 marca 2021 roku, uchwalony został „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego”.

 

Zgodnie z art. 13 ust 5 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) Plan Transportowy podawany jest do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarach gmin tworzących związek.

W związku z powyższym informujemy, że Plan Transportowy GZM dostępny jest w: