Miniatura loga Głównego Urzędu StatystycznegoW całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Taki spis odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno - społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych.

 

Spis potrwa od 1 kwietnia do 30 września. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych. Pytania dotyczą m.in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Udział w spisie ludności jest obowiązkowy.


Spisowi podlegają:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
  • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.


Spis dokonywany jest:

  • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS - https://spis.gov.pl
  • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego lub poprzez infolinię spisową pod numerem 22 279 99 99 - która jest dostępna przez 7 dni w tygodniu, w godz. od 8:00 do 20:00. 
  • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Podstawową, a zarazem obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu formularza interaktywnego za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej https://spis.gov.pl

Oczywiście, jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie mógł samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, wówczas zostanie spisany za pomocą wywiadu telefonicznego lub za pomocą wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego. Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Katowicach lub w Gminnym Biurze Spisowym.

Ponadto aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie posiada możliwości dokonania samospisu, na terenie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 udostępniono stanowisko do przeprowadzenia samospisu.

Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które nie posiadają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu (braku dostępu do komputera lub Internetu). Wyznaczeni pracownicy w razie potrzeby będą zapewniali wsparcie merytoryczne i techniczne przy dokonywaniu samospisu.


Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie.
Liczymy się dla Polski!

 

Baner opisujący Narodowy Spis Powszechny 2021