Miniatura - polichromia w kościele pw. św. Mikołaja w TargoszycachKościół p.w. Św Mikołaja w Targoszycach, jest jednym z najstarszych zabytków Gminy Mierzęcice. Najstarszą częścią budowli jest prezbiterium, powstałe już w czasach średniowiecznych. Rok 2021 odznaczy się w historii tej parafii, jako rok, w którym prezbiterium zyskało nową polichromię.

 

Sam pomysł utworzenia artystycznej polichromii, powstał za czasów obecnego proboszcza ks. Janusza Rakoczego, już w latach 90-tych. 4 kwietnia w targoszyckiej parafii odbyła się piękna uroczystość, na której Jego Ekscelencja Ks. Biskup Grzegorz Kaszak, poświęcił nową polichromię.