Obraz przedstawiający zielony kosz na szkłoOd 13 kwietnia 2021r. firma PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. k. będzie wyposażać nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie Gminy Mierzęcice, w pojemniki o pojemności 140 l do gromadzenia odpadów ze szkła. Pojemniki zastąpią dotychczas stosowane worki koloru zielonego.