Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Obwieszczeniem nr IFXV.7840.7.39.2020 z dnia 8 kwietnia 2021 r. Wojewoda Śląski poinformował, że decyzją nr 6/21/K z dnia 3 marca 2021 r., zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji, której inwestorem jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Wniosek w sprawie pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 182 od km 16,500 do 33,035 w ramach projektu pt. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” odc. nr 2”, został złożony w dniu 30 listopada 2020 r., przez Pełnomocnika inwestora Pana Grzegorza Chmiel.

Inwestycja przewidziana jest na działkach położonych w liniach rozgraniczających, określonych w decyzji Wojewody Śląskiego nr 2/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Na wniosek inwestora, przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji o pozwoleniu na budowę przysługuje stronom prawo odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia przez obwieszczenia w Urzędach gmin oraz w prasie lokalnej.

 

Do pobrania: