Miniatura - czerwony trójkąt ostrzgawczy wraz z wykrzyknikiemPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1ng/m3) dla bezno(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu na obszarze całego województwa śląskiego oraz o możliwych negatywnych skutkach dla zdrowia. 

 

Od dnia 26.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wystąpi zagrożenie przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10. Przyczyną jest emisja z sektora bytowo-komunalnego, szczególnie w okresie grzewczym.

 

Do pobrania: