Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Wójt Gminy Mierzęcice zawiadamia strony postępowania, że sprawa z wniosku Inwestora z dnia 12.10.2020 r. (złożonego do tut. Urzędu w dniu 14.10.2020 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”, nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie.

 

 

Do pobrania: