Miniatura artykułku kobieta trzymająca w dłoniach maskę chirurgiczną

Przy utrzymującym się niski poziomie zakażeń Rząd zgodnie z zapowiedzią luzuje kolejne obostrzenia. Już od soboty 15 maja zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu. Nowe, łagodniejsze zasady w zakresie zasłaniania ust i nosa będą czasowe i mają obowiązywać na razie do 5 czerwca.

 

Maseczki nie znikną jednak całkowicie, lista miejsc, w których wciąż będzie obowiązywał nakaz zasłaniania ust i nosa jest długa to m.in.:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego,
 • na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • na terenie nieruchomości wspólnych,
 • w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,
 • w budynkach użyteczności publicznej,
 • w obiektach handlowych lub usługowych.

 

Co jeszcze się zmieni od 15 maja?

 • Transport zbiorowy -  100 proc. liczby miejsc siedzących lub, 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych).
 • Gastronomia zewnętrzna - obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).
 • Kultura:
  • kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu - maks. 50-procentowe obłożenie,
  • Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 • Edukacja - reżim sanitarny m.in. wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy:
  • nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych,
  • nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich.
 • Sport:
  • obiekty sportowe na świeżym powietrzu – maks. 25 proc. publiczności,
  • zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit 150 osób.

 

W kolejnych tygodniach rząd zapowiada luzowanie kolejnych obostrzeń. Zmiany będą dotyczyć m.in. wznowienia: działalności domów kultury, działalności gastronomicznej wewnątrz lokalu, działalności basenów, siłowni oraz powrotu dzieci i młodzieży do szkół w trybie stacjonarnym.

 

Baner o znoszeniu obowiązku noszenia maseczek