Miniatura artykułku dwa wozy strażackie OSP Toporowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Toporowicach decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka z dnia 28 kwietnia 2021 roku, została z dniem 1 maja 2021 roku włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka OSP Toporowice jest drugą jednostką w gminie, obok OSP Mierzęcice, włączoną do KSRG.

 

Dzięki zaangażowaniu wszystkich czynnych druhen i druhów, a także Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, która na co dzień pomaga przy konserwacji i porządkowaniu sprzętu, mogliśmy się starać o wystąpienie z wnioskiem w 2020 roku do KP PSP w Będzinie o rozpoczęcie procedury włączania naszej jednostki do KSRG. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie i oddanie strażackiej braci. Abyśmy mogli zostać włączeni do KSRG, musieliśmy spełnić szereg wymagań takich jak: określona liczba wyszkolonych druhów, odpowiednie wyposażenie sprzętowe, skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania- i oczywiście stała gotowość do podejmowania działań ratowniczych. Pozyskanie niezbędnego sprzętu było możliwe dzięki wsparciu Pana Wójta Grzegorza Podlejskiego, Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Arkadiusza Spery wraz z całym podległym mu zespołem. Część wymaganego sprzętu, dzięki przychylności zarządu, została pozyskana z jednostki OSP Boguchwałowice. Włączenie do systemu to wielkie wyróżnienie dla naszej jednostki, ale także ogromne wyzwanie i odpowiedzialność, aby wszystko należycie funkcjonowało.

Jednostka OSP W Toporowicach powstała w 1924 roku. Obecnie w jej szeregach działa 40 druhen i druhów, w tym 15 ratowników mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Prezesem jednostki jest obecnie druh Jerzy Sabatowicz, Naczelnikiem druh Piotr Asman. Cały proces przygotowania jednostki do włączenia w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego koordynował druh Michał Paszewski – zastępca Naczelnika OSP Toporowice. Według nowo obowiązujących przepisów o KSRG z 2015 roku, jednostka została włączona do systemu na 5 lat. Po tym czasie będzie możliwe przedłużenie okresu jej włączenia na kolejne 5 lat.

OSP Toporowice