Miniatura loga Głównego Urzędu Statystycznego

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli, dlatego też warto pamiętać o dopełnieniu tej formalności.

 

 

Główny Urząd Statystyczny przewidział kilka metod, za pomocą których można tego dokonać.

Pierwsza z nich to samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacje dostępnej na stronie internetowej https://spis.gov.pl/.  Aby zalogować się do aplikacji należy użyć profilu zaufanego lub numeru PESEL. Dokonując samopisu należy pamiętać, że można tego dokonać w ciągu dwóch tygodni od pierwszego zalogowania.

Druga metoda to dokonanie spisu przez telefon. W tym celu należy zadzwonić na uruchomioną przez GUS infolinię pod numerem telefonu 22 279 99 99. Infolinia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Trzecią metodą jest dokonanie spisu przez rachmistrzów spisowych. Osoby, które z różnych powodów nie skorzystały ze samospisu internetowego ani same nie zadzwoniły na infolinię spisową, zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych.

Rachmistrze spisowi dzwonią z dwóch numerów 22 828 88 88 oraz 22 279 99 99. Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych. Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/.

WAŻNE!

Osoby, które do momentu kontaktu z rachmistrzem spisowym nie dopełniły obowiązku spisowego muszą odpowiedzieć na pytania rachmistrza. Krótko mówiąc nie można odmówić rachmistrzowi spisu tłumacząc się dokonaniem spisu w późniejszym terminie za pomocą aplikacji czy też Infolinii.

PAMIĘTAJMY, ŻE ZA ODMOWĘ UDZIELENIA ODPOWIEDZI BĄDŹ PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM GROZI KARA.

Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej.

Takich pytań w formularzu spisowym nie ma!


Na jakie pytania trzeba odpowiedzieć?

Wykaz pytań jaki będą zadane w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajduje się na https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. Dotyczą one między innymi adresu zamieszkania, relacjach rodzinnych, informacji o współlokatorach, aktywności ekonomicznej.