Miniatura - logo artykułuOśrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach informuje, iż z dniem 31 maja 2021 roku skończył się termin przyznania uprawnień do świadczenia 500+.  Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w ramach programu „Rodzina 500+”  trwa od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022 r.

 

 

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) i uzyskania prawa do świadczenia na nowy okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r., wnioski  należy składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach, ul. Wolności 95 (budynek Urzędu Gminy Mierzęcice) w poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.30-15.30 ; środa w godz. 7.30-17.00; piątek w godz. 7.30-14.00

  • drogą elektroniczną, czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, lub
  • drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek po 30 czerwca 2021 r.,  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021r.  będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
  • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.