Miniatura - logo artykułuZa nielegalne podłączenie do kanalizacji sanitarnej grozi grzywna do 10 tys. zł plus 1000 zł za każdy udowodniony miesiąc korzystania z takiego przyłącza - art. 28 ust. 4a w związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2020.2028).

 

NIE PŁAĆ ZA NIEUCZCIWYCH! Za wygodę i beztroskę jednych płacą uczciwie postępujący.

UWAGA !!! Zadymianie kanalizacji w celu wykrycia nieprawidłowości !!!

  • Czy zwykła domowa rynna może dymić? - TAK !
  • Od dnia 22.06.2021r  pracownicy naszego Zakładu  będą zadymiać rury kanalizacyjne szukając  nielegalnych podłączeń. W zeszłym roku w ciągu tygodnia kontroli wykryliśmy już 10 takich przypadków.
  • Szukać będziemy nielegalnych podłączeń zrzutów wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej. Niestety, takie podłączenia to prawdziwa plaga.

Nielegalny zrzut deszczówki?

Właściciele domów jednorodzinnych beztrosko odprowadzają wodę z rynny bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej, którą powinny płynąć tylko ścieki komunalne, a więc z toalet, łazienek, zlewów kuchennych czy pralek. Niestety, takie podłączenia to prawdziwa plaga.

Dlaczego to tak ważne? Bo ilość ścieków komunalnych powinna odpowiadać ilości zużytej wody pomniejszonej o wodę bezpowrotnie zużytą zmierzoną przez dodatkowy wodomierz.
Jednak poprzez nielegalny zrzut wody deszczowej z dachów i placów do kanalizacji sanitarnej mamy o 20% więcej ścieków do rozliczenia z Oczyszczalnią w Ożarowicach co znacznie podnosi koszt funkcjonowania Zakładu.

Sposobem na wykrycie takich nielegalnych podłączeń jest zadymianie przewodów kanalizacyjnych i obserwowanie, czy z rynny lub kratki odwodnieniowej obok domu nie wydobywa się dym. Pracownicy wodociągów zebrali już dużą kolekcję bardzo ciekawych zdjęć, na których dym wylatuje z rynny na dachu lub spod garażu. Zadymianie odbywa się za pomocą dymotwórczego urządzenia przystosowanego do wprowadzania dymu do studzienek rewizyjnych. Wytwornica dymu produkuje białą mgłę z roztworu płynu z odpowiednimi atestami do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych (takie samo urządzenie używa się np. do efektów specjalnych podczas koncertów lub przedstawień teatralnych). Wytwarzany dym jest bezwonny i nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.

W przypadku stwierdzenia ww. nieprawidłowości zostanie wysłane pismo z wezwaniem do usunięcia podłączenia w ciągu 30 dni. Właściciel posesji musi trwale odciąć (np. czopując) nielegalne odprowadzenie, a następnie w inny sposób zagospodarować wodę deszczową, np. poprzez drenaż, zbiornik na wodę do podlewania ogródka, ewentualnie wprowadzenie do kanału burzowego po uzyskaniu zgody Zarządcy drogi itp.

Jeśli ponowna kontrola wykaże, że nielegalne podłączenie nie zostało zlikwidowane, zostaną podjęte przewidziane prawem działania włącznie z postępowaniem przed sądem.