Logo Górnośląsko-Zaglębiowskiej Metropoli GW dniach od 13 września do 3 października 2021r. Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolia przeprowadza badanie  funkcjonowania Metrolinii na trzech poziomach: realizacji idei całego projektu, funkcjonowania poszczególnych linii i przystanków oraz zbadania deklarowanych powodów korzystania i niekorzystania z transportu zbiorowego z wykorzystaniem geoankiety.

 

 Zebrane dane posłużą do zbudowania rekomendacji na potrzeby zmian w funkcjonowaniu Metrolinii, jak również do poszukania perspektyw na zachęcenie do korzystania z transportu zbiorowego osób z niego niekorzystających oraz wprowadzenie nowych narzędzi i sposobów pracy nad zrównoważoną mobilnością w GZM.

Ankieta znajduje się pod linkiem: http://metropoliagzm.pl/ankieta/