Logo LGD Brynica to nie granicaLokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące przyznania grantów.

 

 

 

Grantobiorcami mogą być:

  • Osoby fizyczne,
  • Osoby prawne,
  • Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
  • Jednostki sektora finansów publicznych.

Grantobiorcy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej

 

Zakres przyznawanych grantów:

  • Identyfikacja walorów przyrodniczych i kulturalnych obszaru LGD jako produktów lokalnych połączona z działaniami promocyjnymi,
  • Działania inicjujące i wspierające powstanie lokalnych wspólnot i grup.

 

Wartość grantów: od 5,000 zł do 50,000 zł. Poziom dofinansowania wynosi 100%

Spotkanie dla Gminy Mierzęcice przewidziane jest 28 września o godz. 16:00 w OSP Nowa Wieś, ul. Zawadzkiego 163

 

Plakat promujący udział w spotkaniu informacyjnym