Miniatura - Osoba stojąca przy mównicyUprzejmie informujemy, że w dniu 30 września 2021 r. o godzinie 17:00 w remizie OSP Przeczyce odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Przeczyce.

 

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  zebrania.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 8/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przeczyce z dnia 31 sierpnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego sołectwa Przeczyce na rok 2022.
  6. Omówienie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczeniu środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2022.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie zebrania.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

 

 

Sołtys i Rada Sołecka