Miniatura loga Głównego Urzędu Statystycznego

Wszystkim mieszkańcom Gminy Mierzęcice, którzy jeszcze się nie spisali, przypominamy, że Narodowy Spis Powszechny trwa do 30 września 2021 r. Nie czekaj, spełnij swój obowiązek jak najszybciej! Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy.

 

Główny Urząd Statystyczny przewidział kilka metod, za pomocą których można spełnić obowiązek spisowy.

Pierwsza z nich to samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacje dostępnej na stronie internetowej https://spis.gov.pl/.  Aby zalogować się do aplikacji należy użyć profilu zaufanego lub numeru PESEL. Dokonując samopisu należy pamiętać, że można tego dokonać w ciągu dwóch tygodni od pierwszego zalogowania.

Druga metoda to dokonanie spisu przez telefon. W tym celu należy zadzwonić na uruchomioną przez GUS infolinię pod numerem telefonu 22 279 99 99. Infolinia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Trzecią metodą jest dokonanie spisu przez rachmistrzów spisowych. Osoby, które z różnych powodów nie skorzystały ze samospisu internetowego ani same nie zadzwoniły na infolinię spisową, zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych.

Rachmistrze spisowi dzwonią z dwóch numerów 22 828 88 88 oraz 22 279 99 99. Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych. Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/.

WAŻNE!

Osoby, które do momentu kontaktu z rachmistrzem spisowym nie dopełniły obowiązku spisowego muszą odpowiedzieć na pytania rachmistrza. Krótko mówiąc nie można odmówić rachmistrzowi spisu tłumacząc się dokonaniem spisu w późniejszym terminie za pomocą aplikacji czy też Infolinii.

PAMIĘTAJMY, ŻE ZA ODMOWĘ UDZIELENIA ODPOWIEDZI BĄDŹ PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM GROZI KARA.

Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej.

Takich pytań w formularzu spisowym nie ma!


Na jakie pytania trzeba odpowiedzieć?

Wykaz pytań jaki będą zadane w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajduje się na https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. Dotyczą one między innymi adresu zamieszkania, relacjach rodzinnych, informacji o współlokatorach, aktywności ekonomicznej.