Miniatura - Odręczny szkic budynku siedziby Gminnej Biblioteki PublicznejW Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach można skorzystać z cyfrowej wypożyczalni Academica.

 

Academica to darmowa wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Przystąpienie do systemu, jak i dalsze korzystanie jest bezpłatne zarówno dla instytucji, jak i użytkowników.

W Academice udostępniane są przede wszystkim książki i czasopisma naukowe ze zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym: podręczniki akademickie, prace naukowe i popularnonaukowe, lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dostępne są również publikacje niskonakładowe oraz niedostępne na rynku wydawniczym.

Użytkownicy mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Z systemu korzystają m.in. duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości, które dzięki Academice dają studentom i uczniom dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów.

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica została uruchomiona w październiku 2014 roku. To wynik realizacji projektu Biblioteki Narodowej we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Celem projektu realizowanego w latach 2010-2014 było wprowadzenie nowej jakości w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych poprzez zastąpienie ich tradycyjnej formy polegającej na przesyłaniu pocztą egzemplarzy papierowych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej.

Projekt finansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach przystąpiła do programu w maju 2021 r. i już od września w dwóch placówce bibliotecznych w centrali w Mierzęcicach i filii nr 5 w Mierzęcicach Osiedlu można korzystać z cyfrowych zbiorów Biblioteki Narodowej. W tych placówkach zainstalowano po jednym komputerze do korzystania z Academici.

Zbiory można po zalogowaniu przeglądać tylko na miejscu w bibliotece Nie ma możliwość zapisywania i drukowania chronionych utworów zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dozwolone jest jednak wykonywanie kopii fotograficznych przez osoby fizyczne zgodnie z zapisem o dozwolonym użytku osobistym z art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dyrektor GBP

Grażyna Czapla