Miniatura - Okrągłe logo w środku litera W związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Będzinie modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych i opracowania ewidencji budynków, niektóre grunty zostały sklasyfikowane inaczej niż dotychczas.

 

 

Starosta Będziński ogłosił w dniu 11 marca 2022r. w Dzienniku Urzędowym Województwa (poz. 1634) informację o tym, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków prowadzone przez Starostwo, stanowią podstawę do wymiaru podatków.

Zmiany zapisów w ewidencji gruntów i budynków wynikające z modernizacji ewidencji spowodowały, że na podatnikach ciąży ustawowy obowiązek złożenia, bez wezwania organu podatkowego, w terminie 14 dni od daty wystąpienia tej zmiany odpowiednich informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Zmiany dotyczą większości nieruchomości położonych na obszarze gminy, dlatego aby usprawnić pracę urzędu proponuje się zgłaszanie podatników w najbliższym okresie wg poniższego harmonogramu:

  • Sołectwo Najdziszów – od 11 kwietnia do 22 kwietnia,
  • Sołectwo Sadowie – do 25 kwietnia do 10 maja,
  • Sołectwo Zawada – od 11 maja do 20 maja.

Wskazanie powyższych terminów nie wyklucza możliwości złożenia korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przez podatników z innych sołectw.

Dodatkowe informacje na temat modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Mierzęcice można uzyskać w Wydziale Geodezji Powiatu Będzińskiego – Krasickiego 17 (pokój nr 221) lub telefonicznie 32 368 07 60. Dodatkowe informacje na temat opodatkowania nieruchomości można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy w Mierzęcicach - ul. Wolności 95 (parter, pok. 7) bądź tel. 32 288 79 00 wew. 211 lub 212.