Miniatura - Okrągłe logo w środku litera W dniu 23 lutego 2022r. Gmina Mierzęcice podpisała ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim umowę dotyczącą wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

 

 


 

Program  jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu. W ramach realizacji programu zostanie zapewnione wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 1. dzieciom  do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osobom niepełnosprawnym  posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym lub
  • traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia


Na realizację Programu w 2022r. zaplanowana została kwota 91.950 zł dla 4 osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy, w tym dla:

 • 1 dziecka do 16. roku życia,
 • 2 osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 osoby niepełnosprawnej o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.