Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


05 maj 2023

Nabór wniosków na instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii

Zapraszamy mieszkańców Gminy Mierzęcice  do składania dokumentów do uczestnictwa w projekcie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mierzęcice”.

Złożone przez mieszkańców deklaracje są niezbędne do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w zakresie pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.

Nabór zostanie przeprowadzony w dniach od 15 maja 2023 r. od godz. 7:30 do 23 maja 2023 r. do godz. 15:30.

Dokumenty do zakwalifikowania do projektu (deklarację wraz z ankietą i załącznikami)  można złożyć:

 • w sekretariacie Urzędu Gminy w Mierzęcicach w godzinach pracy Urzędu tj.:
  • poniedziałek, wtorek, czwartek – 7.30 - 15.30;
  • środa – 7.30 - 17.00;
  • piątek – 7.30 - 14.00
 • przesłać pocztą/kurierem na adres Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice.

O złożeniu dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do projektu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Komplet dokumentów do zakwalifikowania do projektu należy składać w wersji papierowej w oryginale. Dokumenty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane. Szczegółowe zasady naboru określa zamieszczony poniżej Regulamin naboru i realizacji projektu.

DEKLARACJE, które zostały złożone w ramach wcześniejszych naborów nie będą brane pod uwagę.

Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 32 288 79 00 w. 227 oraz 215.

Złożenie wyżej wymienionych dokumentów we wskazanym terminie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu, warunkiem koniecznym będzie spełnienie warunków udziału w projekcie określonych w Regulaminie.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę Mierzęcice dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.

 

Do pobrania