Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na pracowników demontujących azbest na dachu
  Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2024 r.
  Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą w kwietniu - zmiana terminu
  Zapraszamy serdecznie na spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 26 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 NOWY TER...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


20 luty 2024

Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ww. ustawy nałożyła na gminy, obowiązek przeprowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W lutym 2024 r. pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Aby wspomóc mieszkańców w przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, Gmina Mierzęcice zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinasowanie takiego przedsięwzięcia.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych realizowana będzie przez Wykonawcę wyłonionego przez Gminę w drodze przetargu. Cena za budowę przyłącza kanalizacyjnego będzie uzależniona od długości przyłącza (dla każdej nieruchomości indywidualnie) i oferty Wykonawcy.

Kwota za wykonanie 1 mb przyłącza zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu przez Gminę. Koszt budowy przyłącza w 40% zostanie sfinansowany przez Gminę Mierzęcice (m.in. w ramach pozyskanego dofinansowania), pozostałe 60% właściciel nieruchomości pokryje ze środków własnych, dopiero po wykonaniu przyłącza i na podstawie wystawionej przez Gminę faktury.

Osoby zainteresowane wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego przez Gminę w ramach tego dofinansowania, prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Mierzęcicach w dniach od 26 lutego 2024 r. do 08 marca 2024 r. (w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7:30 do 15:30, w środę od godz. 7:30 do 17:00 oraz w piątek od godz. 7:30 do 14:00), celem złożenia stosownej deklaracji.

Złożone deklaracje zostaną zweryfikowane przez podmiot zarządzający siecią kanalizacyjną – Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach, w zakresie technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do sieci. Następnie na podstawie pozytywnie zweryfikowanych deklaracji Gmina złoży wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach.

Deklarację należy składać w wersji papierowej w oryginale w Urzędzie Gminy Mierzęcice. Informacje i druki deklaracji dostępne są w pok. nr 4. Kontakt telefoniczny 32 288 79 00 wew. 221 lub 217. Deklaracje złożone po terminie wpisane zostaną na listę rezerwową.

UWAGA!

Deklaracje mogą być złożone tylko dla nieruchomości zamieszkałych (nie dotyczy budynków letniskowych). Deklaracje mogą złożyć właściciele nieruchomości położonych na terenie całej Gminy Mierzęcice, którzy dotychczas nie podłączyli się do sieci kanalizacyjnej. Dofinansowanie obejmuje kompleksową budowę przyłączy kanalizacyjnych, w tym przydomowych pompowni ścieków, a także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Zapraszam Państwa do skorzystania z pomocy finansowej do budowy przyłączy kanalizacyjnych.

 

Plik do pobrania: