Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


20 czerwiec 2024

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Grzegorza Podlejskiego

19 czerwca 2024r. odbyła się III Sesja Rady Gminy Mierzęcice podczas której Radni jednogłośnie udzielili wójtowi, zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.

Corocznie w połowie roku ma miejsce jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy, podczas której wójt przedstawia kompleksowo i szczegółowo wszystkie podejmowane działania, analizuje je oraz opisuje stan finansów gminy i realizację budżetu.

Przedstawienie raportu o stanie gminy Mierzęcice oraz sprawozdań z realizacji ubiegłorocznego budżetu gminy i podległych mu instytucji, było podstawą do dwóch głosowań radnych nad podsumowaniem działań Wójta Grzegorza Podlejskiego w roku 2023.

Głosowania nad wotum zaufania i absolutorium za realizację ubiegłorocznego budżetu poprzedziła dyskusja radnych oraz pozytywne opinie, które w tej sprawie wydała zarówno komisja rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa.

Raport o stanie gminy, który jest podstawą tych działań jest dostępny w wersji internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Taką formę prezentacji nasza gmina oferuje mieszkańcom już od 2019 roku, co pozwala na łatwy dostęp, analizę i porównanie wszystkich informacji, które są pogrupowane w wielu działach i podrozdziałach.

Absolutorium jest jednym z najważniejszych środków kontroli rady nad działalnością Wójta. Jego przedmiotem jest ocena gospodarki finansowej gminy, za której prawidłowość ponosi odpowiedzialność organ wykonawczy. Dodatkowo Rada Gminy ma obowiązek rozpatrzenia podczas tzw. sesji absolutoryjnej raportu o stanie gminy, będącego podstawą do głosowania nad wotum zaufania.

Podczas sesji Wójt - Grzegorz Podlejski przedstawił Raport o stanie Gminy Mierzęcice, w którym podsumował swoją działalność w 2023r. Informował o zadaniach jakie gmina dodatkowo musiała realizować, o najważniejszych inwestycjach oraz sytuacji finansowej gminy. Podkreślał skuteczność podejmowanych działań w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Wszystkie działania zostały pozytywnie ocenione przez Radę Gminy, czego dowodem jest udzielenie Wójtowi i wotum zaufania.

Zdjęcie przedstawiające przebieg sesji rady gminy Mierzęcice podczas której udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Mierzęcice Grzegorzowi Podlejskiemu

Zdjęcie przedstawiające przebieg sesji rady gminy Mierzęcice podczas której udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Mierzęcice Grzegorzowi Podlejskiemu

Zdjęcie przedstawiające przebieg sesji rady gminy Mierzęcice podczas której udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Mierzęcice Grzegorzowi Podlejskiemu

Zdjęcie przedstawiające przebieg sesji rady gminy Mierzęcice podczas której udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Mierzęcice Grzegorzowi Podlejskiemu

Zdjęcie przedstawiające przebieg sesji rady gminy Mierzęcice podczas której udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Mierzęcice Grzegorzowi Podlejskiemu

Zdjęcie przedstawiające przebieg sesji rady gminy Mierzęcice podczas której udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Mierzęcice Grzegorzowi Podlejskiemu

Zdjęcie przedstawiające przebieg sesji rady gminy Mierzęcice podczas której udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Mierzęcice Grzegorzowi Podlejskiemu

Zdjęcie przedstawiające przebieg sesji rady gminy Mierzęcice podczas której udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Mierzęcice Grzegorzowi Podlejskiemu

Zdjęcie przedstawiające przebieg sesji rady gminy Mierzęcice podczas której udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Mierzęcice Grzegorzowi Podlejskiemu