Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Ruszyła kolejna edycja Mojego Prądu – programu dofinansowań do mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Mój Prąd to niezwykle popularny program umożliwiający otrzymanie dofinansowania na zakup fotowoltaiki oraz towarzyszących jej urządzeń. Kolejne edycje programu (a było ich już pięć) cieszą się dużą...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


20 czerwiec 2024

Dofinansowanie na wykonanie inwentaryzacji azbestu

Gmina Mierzęcice otrzymała dofinansowanie, w ramach „Konkursu Azbest 2024” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, na przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych. Wyroby azbestowe jako materiały niebezpieczne podlegają ciągłej kontroli i stopniowej utylizacji, aby osiągnąć cel zapisany w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu i całkowicie unieszkodliwić wyroby azbestowe w Polsce od końca 2032 roku.

Inwentaryzacja umożliwia pozyskiwanie przez Urząd Gminy środków na utylizację dla mieszkańców oraz pozwala na aktualizację danych dotyczących ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Kwota jaką zostało wsparte zadanie wynosi 25 300,00 zł i stanowi 80% całego przedsięwzięcia.

Do wykonania zadania na terenie Gminy Mierzęcice, w drodze zapytania ofertowego, została wyłoniona firma GrinIS Michał Kozielski.

W sierpniu 2024 r. prowadzone będą prace inwentaryzacyjne, w formie spisu z natury oraz poprzez użycie bezzałogowego statku powietrznego (drona), w celu utworzenia ewidencji obecnie wstępujących wyrobów azbestowych na pokryciach dachowych.

Przedstawiciele firmy GrinIS Michał Kozielski w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji będą posiadali identyfikatory:

 • z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy,
 • potwierdzające uprawnienia nadane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

W trakcie inwentaryzacji pozostawiona zostanie: Karta zgłoszenia wyrobów zawierających azbest z pieczęcią Urzędu Gminy, którą należy wypełnić w przypadku posiadania:

 • wyrobów zmagazynowanych obecnie na posesji i/lub eternitu bezazbestowego, tzw. eurofala. Wszelkie potrzebne informacje znajdą Państwo w dostarczonym piśmie.

UWAGA Tylko nieruchomości ujęte w inwentaryzacji będą mogły skorzystać z dofinansowań pozyskanych przez gminę na unieszkodliwienie azbestu, dlatego ważne jest aby każdy kto posiada wyroby zawierające azbest został ujęty w inwentaryzacji.

 

Zdjęcie przedstawia proces inwentaryzacji pokryć azbestowychZdjęcie przedstawia proces inwentaryzacji pokryć azbestowych