Miniatura - czerwony trójkąt ostrzegawczy wraz z wykrzyknikiemPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze m.in. powiatu będzińskiego oraz o możliwych negatywnych skutkach dla zdrowia. 

 

Miniatura - fragment grafiki z plakatu promującego akcję "Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku"Prowadzona od kilku lat przez Fundacja PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu.

Logo Agencji restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaW ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania, że na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia postanowieniem z dnia 01.12.2020r. zawieszono postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik, Gmina Bobrowniki. 

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera W filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle można skorzystać z porad prawnika i psychologa.

W związku z trwającym okresem zimowym przekazujemy Państwu informację o prowadzeniu „Akcji Zima” na terenie Gminy.

Miniatura - logo Głównego Urzędu StatystycznegoDzisiaj zakończenie #SpisRolny ! Dziękujemy za udział w spisie !

Miniatura - logo artykułuW sobotę, 21 listopada premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowy plan walki z koronawirusem, który obejmie nadchodzące 100 dni.

Miniatura - Odręczny szkic budynku siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej1 grudnia 2020 r. zostaną otwarte dla mieszkańców dwie placówki biblioteczne.

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_G na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 256, obręb ew. Toporowice” (Toporowice ul. Źródlana).

Miniatura - logo artykułuKolejna osoba podająca się za funkcjonariusza policji ponownie oszukała mieszkańca powiatu będzińskiego. Policjanci apelują o czujność i rozwagę, zwracają się także z prośbą do rodzin, znajomych i sąsiadów osób starszych o przestrzeganie ich przed tego typu zdarzeniami. Oszustwa "na wnuczka", czy " na policjanta" to w ostatnim czasie prawdziwa plaga, ustrzec przed nimi może jedynie właściwa postawa pokrzywdzonych.

Miniatura - logo artykułuW związku z podjętą przez MRiRW uchwałą nr 1/2019 w dnia 12 marca 2019 r. oraz zapisami Rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń zawartymi w pkt 26 „Zintensyfikowanie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród rolników…” KOWR został wskazany jako podmiot współodpowiedzialny za realizację działań szkoleniowo-informacyjnych dot. ASF.