Miniatura - Fragment grafiki konkursu świat się kręci wokół wsiZakończył się ogólnopolski Konkurs filmowy pn.: „Świat się kręci wokół wsi”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał nagrody i wyróżnienia pracom konkursowym, które zajęły miejsca I-V w rankingu zgłoszeń dla kategorii I.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku zmian podatkowych wprowadzonych od 1 stycznia 2022 roku, emerytury i renty oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające ustalone w kwocie od ok. 484 zł do 2.500 zł miesięcznie (co stanowi ok. 98% wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych) - wypłaca w kwocie wyższej niż
w 2021r.

Ogłaszamy III Edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci urodzone w latach: 2008 - 2011 z całej Polski, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Miniatura - Odręczny szkic budynku siedziby Gminnej Biblioteki PublicznejPrzyjdź do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach (ul. Wolności 62a) i skorzystaj z porad prawnika, który jest dostępny w poniedziałki oraz środy w godzinach 13:00 - 17:00.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego.

Zgodnie z Uchwałą Nr 11 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8 grudnia 2021 r. została ogłoszona, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Wójt Gminy Mierzęcice ogłasza pierwszy nabór dzieci (od ukończenia 1 roku życia) do Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach, mieszczącego się przy ul. Buczka 1 w Boguchwałowicach.

Miniatura - logo artykułuW celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach informuje, iż od dnia 3 stycznia 2022r. dział świadczeń rodzinnych zostaje przeniesiony z Urzędu Gminy (pokój nr 5) do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach przy ul. Wolności 46a.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulegają godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Mierzęcicach ul. Wolności 133.

Logo Agencji restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaTylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia.

Logo Agencji restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaDo 28 stycznia 2022 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach tzw. małego przetwórstwa lub rolniczego handlu detalicznego (RHD). Pierwotnie ten nabór miał zakończyć się 29 grudnia 2021 r.