Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu  ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania/powierzenia wykonania.

 

Mierzęcice, 22.04.2011 r.

 

INFORMACJA

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w roku 2011
w zakresie:  upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym w formie wspierania/powierzenia wykonania.

 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na ogłoszony 31 marca 2011 r. otwarty konkurs ofert wpłynęło:

 

  1. Na zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym” – 3 oferty.
  2. Na zadanie nr 2 „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych” – 5 ofert.

Zadania obejmują organizację wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe oraz ruchowe, a także zachęcanie do ruchu i zdrowego trybu życia osób w każdym wieku.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Nr 1 - 40.000 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Nr 2 - 30.000 zł.

 

Wymagania określone w ustawie oraz ogłoszeniu otwartego konkursu i w wyniku oceny formalnej i merytorycznej spełniło 7 ofert. 1 oferta nie spełniła wymogów formalnych.

W związku z tym, przyznaję dotację w następującej wysokości:

 

Zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym” – kwota dotacji 40.000 zł

  1. Gminny Klub Sportowy ,,STRAŻAK” – kwota dotacji 35.000 zł.
  2. Uczniowski Klub Sportowy IKAR – kwota dotacji 5.000 zł.
  3. Klub Sportowy ,,ZAPORA” – kwota dotacji 0 zł.

Zadanie nr 2 ,,Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych” - kwota dotacji 30.000 zł.

  1. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Toporowic – kwota dotacji 8.700 zł.
  2. Gminny Klub Sportowy ,,STRAŻAK” – kwota dotacji 1.900 zł.
  3. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji wsi Boguchwałowice – kwota dotacji 8.700 zł.
  4. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Przeczyce ,,Nad Czarną Przemszą” – kwota dotacji 8.700 zł.
  5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice” – kwota dotacji 2.000 zł.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

 

/-/ mgr Grzegorz Podlejski