Miniatura - Herb Gminy MierzęciceW ramach prowadzonego zadania polegającego na kontynuacji realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice w 2014 r. oraz otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Będzińskiego informujemy, że Urząd Gminy Mierzęcice posiada wolne środki finansowe na usunięcie zdemontowanego azbestu.

 

Dofinansowanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest obejmuje 100% kosztów ich usunięcia.


W związku z powyższym osoby zainteresowane usunięciem w 2014 r. zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, proszę o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Mierzęcicach - Referat Gospodarki pok. nr 3, w terminie do 22 września 2014 r. w celu złożenia stosownego wniosku. Telefon kontaktowy: 32 288 79 00 wew. 221.


Osoby zainteresowane demontażem, transportem i unieszkodliwieniem lub transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych w 2015 roku, również mogą składać wnioski o dofinansowanie, które będą stanowiły podstawę do wystąpienia do Starosty Będzińskiego o przyznanie dotacji w 2015 r.


Dokumenty do pobrania: