Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na podstawie złożonych przez mieszkańców ankiet i deklaracji został opracowany wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013,

 

 


Priorytet V: Środowisko, Działanie 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii” realizacji projektu pn.: „Montaż instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych na terenie Gmin: Mierzęcice i Ożarowice”.


Sporządzony wniosek w dniu 06 czerwca 2011 r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach w Wydziale Rozwoju Regionalnego. Aktualnie oczekujemy na jego weryfikację. Informacje na temat dofinansowania zostaną podane do publicznej wiadomości.


Informacji w sprawie powyższego projektu udziela Referat Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice – tel. (32) 288 79 00 wew. 221.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski