Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Ruszyła kolejna edycja Mojego Prądu – programu dofinansowań do mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Mój Prąd to niezwykle popularny program umożliwiający otrzymanie dofinansowania na zakup fotowoltaiki oraz towarzyszących jej urządzeń. Kolejne edycje programu (a było ich już pięć) cieszą się dużą...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


24 czerwiec 2011

Konkurs na najpiękniejszą posesję w Gminie Mierzęcice 2011.

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice ogłasza konkurs na "Najpiękniejszą posesję w Gminie Mierzęcice 2011". Celem niniejszego konkursu jest promowanie wśród mieszkańców Gminy Mierzęcice dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.

 Konkurs powinien również skłonić mieszkańców gminy do podejmowania prac porządkowych oraz przedsięwzięć organizacyjno – technicznych, w swym środowisku, m. in. w zakresie:

 • sadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
 • dbałości o wygląd i stan techniczny budynków położonych na posesji oraz estetyki wokół posesji,
 • segregacji i zagospodarowania śmieci.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 • Konkurs ma zasięg ogólnogminny.
 • Uczestnikami konkursu mogą być właściciele lub użytkownicy posesji z terenu Gminy Mierzęcice.

 

TRYB ZGŁASZANIA

 • Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do Urzędu Gminy w Mierzęcicach, poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1
 • Zgłoszenie należy składać  w  sekretariacie  Urzędu Gminy Mierzęcice (druk karty  uczestnictwa można otrzymać w sekretariacie Urzędu, lub na stronie internetowej www.mierzecice.pl) do dnia 01.08.2011r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 • Zgłoszenie winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko właściciela posesji, dokładny adres, telefon kontaktowy, podpis zgłaszającego. Mile widziane będą zdjęcia interesujących fragmentów oraz krótki opis zgłaszanej posesji.
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym rejestrację fotograficzną posesji oraz nieodpłatne wykorzystanie fotografii do celów promocyjnych Gminy Mierzęcice.

 

KRYTERIA OCENY W KONKURSIE

Oceny posesji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mierzęcice. O terminie wizytacji posesji uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

Przedmiotem oceny będzie:

 1. Ogólny wygląd posesji – sposób zagospodarowania, estetyka, czystość i porządek.
 2. Stan techniczny i estetyka budynków.
 3. Zagospodarowanie posesji:
 • część gospodarcza (budynki gospodarcze, podwórze, drogi dojazdowe, ogrodzenie)
 • część wypoczynkowo – ozdobna
 • wyposażenie w elementy małej architektury (pergole, murki oporowe, oczka wodne itp.)
 • trawniki
 • zadrzewienia
 • ogródek skalny
 • rabaty kwiatowe
 • ukwiecenie tarasów, werand, balkonów
 • kącik wypoczynkowy.

 

TERMINY W KONKURSIE

 1. Przyjęcie zgłoszeń uczestników do udziału w konkursie   – do 1.08.2011r.
 2. Wizytacja i ocena zgłoszonych w konkursie posesji – do 20.08.2011r.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 28.08.2011r. podczas  Dożynek Powiatowo- Diecezjalnych.

NAGRODY
Laureat  konkursu otrzyma tytuł „Najpiękniejsza posesja w Gminie Mierzęcice 2011” wraz z nagrodą rzeczową ufundowaną przez Wójta Gminy w Mierzęcicach.


Pliki do pobrania: