Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


27 maj 2015

Konkurs na najpiękniejszą posesję w Gminie Mierzęcice 2015

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice ogłasza konkurs na "Najpiękniejszą posesję w Gminie Mierzęcice 2015". Celem niniejszego konkursu jest promowanie wśród mieszkańców Gminy Mierzęcice dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.Konkurs powinien również skłonić mieszkańców gminy do podejmowania prac porządkowych oraz przedsięwzięć organizacyjno - technicznych, w swym środowisku, m. in. w zakresie:

 • sadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
 • dbałości o wygląd i stan techniczny budynków położonych na posesji oraz estetyki wokół posesji,
 • segregacji i zagospodarowania śmieci.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 • Konkurs ma zasięg ogólnogminny.
 • Uczestnikami konkursu mogą być właściciele lub użytkownicy posesji z terenu Gminy Mierzęcice.

 

TRYB ZGŁASZANIA

 • Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do Urzędu Gminy w Mierzęcicach, poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu konkursu,
 • Zgłoszenie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice (druk karty uczestnictwa można otrzymać w sekretariacie Urzędu, lub pobrać na stronie internetowej www.mierzecice.pl) do dnia 07.08.2015r. w godzinach pracy Urzędu Gminy,
 • Zgłoszenie winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko właściciela posesji, dokładny adres, telefon kontaktowy, podpis zgłaszającego. Mile widziane będą zdjęcia interesujących fragmentów oraz krótki opis zgłaszanej posesji,
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym rejestrację fotograficzną posesji oraz nieodpłatne wykorzystanie fotografii do celów promocyjnych Gminy Mierzęcice.

 

KRYTERIA OCENY W KONKURSIE

Oceny posesji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mierzęcice. O terminie wizytacji posesji uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.


Przedmiotem oceny będzie:

 1. Ogólny wygląd posesji - sposób zagospodarowania, estetyka, czystość i porządek.
 2. Stan techniczny i estetyka budynków.
 3. Zagospodarowanie posesji:
  • część gospodarcza (budynki gospodarcze, podwórze, drogi dojazdowe, ogrodzenie),
  • część wypoczynkowo - ozdobna,
  • wyposażenie w elementy małej architektury (pergole, murki oporowe, oczka wodne itp.),
  • trawniki,
  • zadrzewienia,
  • ogródek skalny,
  • rabaty kwiatowe,
  • ukwiecenie tarasów, werand, balkonów,
  • kącik wypoczynkowy.

 

TERMINY W KONKURSIE

 1. Przyjęcie zgłoszeń uczestników do udziału w konkursie - do 07.08.2015r.
 2. Wizytacja i ocena zgłoszonych w konkursie posesji - do 18.08.2015r.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminno - Parafialnych.

 

NAGRODY

Laureat konkursu otrzyma tytuł „Najpiękniejsza posesja w Gminie Mierzęcice 2015” wraz z nagrodą rzeczową ufundowaną przez Wójta Gminy w Mierzęcicach.

 

Pliki do pobrania: